Actueel

Meer lezen

Beslissingen Vlaamse Regering van 24 februari 2017

Op vrijdag 24 februari 2017 nam de Vlaamse Regering beslissingen over:

  • het voorontwerp van decreet over het Lokaal Bestuur;
  • de schuldovernameregeling bij vrijwillige samenvoegingen van gemeenten;
  • de bekrachtiging en afkondiging van het decreet over onteigening voor het algemeen nut;
  • de principiële goedkeuring van het uitvoeringsbesluit (voorontwerp) bij het decreet tot vaststelling van de regels over de werking en de verdeling van het Vlaams Fonds ter stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen.
Publicatiedatum
maandag 27 februari 2017
Meer lezen
Meer lezen

Voorontwerp van decreet over het lokaal bestuur principieel goedgekeurd

De Vlaamse Regering keurde vandaag het voorontwerp van decreet over het lokaal bestuur de eerste keer principieel goed. Dit voorontwerp van decreet en de bijbehorende memorie van toelichting kan je hier raadplegen.

Als je hierover vragen hebt, kan je die stellen via decreetlokaalbestuur@kb.vlaanderen.be.

Publicatiedatum
vrijdag 24 februari 2017
Meer lezen
Meer lezen

Jaarlijkse controle op de presentiegelden

Dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen (bv. intercommunales) moeten elk jaar voor 31 maart een overzicht van de uitgekeerde presentiegelden voorleggen aan de Vlaamse Regering. Dit aan de hand van voorgeschreven tabellen die vervat zitten in een Excel-bestand dat beschikbaar is op de website. De ingevulde documenten moeten doorgestuurd worden naar presentiegeldenintercommunales@vlaanderen.be.

Publicatiedatum
maandag 6 februari 2017
Meer lezen
Meer lezen

Aandelen uit Gemeentefonds vastgelegd

De Vlaamse gemeenten en OCMW’s krijgen jaarlijks een aandeel uit het Gemeentefonds. De Vlaamse Regering stelde de definitieve aandelen voor 2016 en de kwartaalvoorschotten voor 2017 vast op 19 januari 2017. Ze bepaalde ook de definitieve aandelen in de aanvullende dotatie voor de centrumsteden (het vroegere Stedenfonds).

Publicatiedatum
donderdag 26 januari 2017
Meer lezen
Meer lezen

Beslissing Vlaamse Regering van 13 januari 2017

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief een uitvoeringsbesluit bij het Gemeentedecreet, het decreet over de organisatie van de OCMW's en het Provinciedecreet. Het gaat om de samenstelling, de vergoeding van de leden en de werking van de Beroepscommissie voor tuchtzaken.

Publicatiedatum
maandag 16 januari 2017
Meer lezen

Pagina's