Actueel

Meer lezen

Vlaamse Regering keurt actieplan voor preventie radicalisering goed

De Vlaamse Regering heeft het plan voor de preventie van radicalisering goedgekeurd. Daarmee krijgt de gecoördineerde aanpak van radicalisering op Vlaams niveau concreet vorm. Coördinerend minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans: “Met dit actieplan zet de Vlaamse Regering in op informatiedeling, betere samenwerking en een versterking van de lokale actoren.

Meer lezen

Pagina's