Actueel

Meer lezen

Infosessies Decreet Lokaal Bestuur

Op 21 december 2017 nam het Vlaams Parlement het Decreet over het Lokaal Bestuur aan. Dit decreet hervormt grondig de organisatie en werking van de Vlaamse lokale besturen.

Met enige trots nodigen de minister bevoegd voor het binnenlands bestuur, mevrouw Liesbeth Homans, en het Agentschap Binnenlands Bestuur de lokale besturen uit om uitgebreid kennis te maken met de belangrijkste hervormingen die in dit nieuwe decreet zijn opgenomen.

We organiseren informatieavonden in iedere Vlaamse provincie. Deelnemen is gratis.

Kan je er niet bij zijn? Ook VVSG organiseert seminaries vanaf 21 februari!

Publicatiedatum
maandag 15 januari 2018
Meer lezen
Meer lezen

Afslanking provincies: overdracht personeel, vastgoed en collecties

De Vlaamse Regering slankt de provincies af. Daarom keurde ze vijf besluiten goed die de overdracht regelen van personeelsleden uit de vijf Vlaamse provincies. In het verlengde daarvan regelde de Vlaamse Regering de tweede pensioenpijler voor het contractueel personeel dat de provincies vanaf 1 januari 2018 overdragen naar de Vlaamse Gemeenschap of de verzelfstandigde agentschappen. Ten slotte keurde de regering de besluiten goed die de eigendomsoverdracht van gebouwen en de overdracht van provinciale kunstcollecties regelen. Deze goedkeuringen hevelen de provinciale persoonsgebonden bevoegdheden officieel over aan de Vlaamse overheid of aan een lokaal bestuur.

Publicatiedatum
maandag 1 januari 2018
Meer lezen
Meer lezen

Groen licht voor Decreet Lokaal Bestuur

Het Vlaams Parlement keurde gisteren het decreet Lokaal Bestuur goed. Vandaag volgde de bekrachtiging en afkondiging door de Vlaamse Regering. Het decreet bevat alle organieke regels over de gemeenten, de OCMW’s en de intergemeentelijke samenwerking. De verdere integratie van de OCMW’s in de gemeenten, de vereenvoudiging van het bestuurlijk toezicht en de uitbreiding van de lokale autonomie zijn een aantal van de doelstellingen dat het decreet vooropstelt.

Meer info

Publicatiedatum
vrijdag 22 december 2017
Meer lezen
Meer lezen

Fusienieuws!

De Vlaamse Regering gaf vandaag haar principieel akkoord aan de voorontwerpen van samenvoegingsdecreet voor de fusiegemeenten Oudsbergen, Kruisem, Puurs-Sint-Amands en Aalter.

Daarnaast keurden de gemeenteraden van drie andere samenvoegingstrajecten hun definitieve fusie goed. Deinze en Nevele smelten op 1 januari 2019 samen tot de fusiegemeente Deinze. Neerpelt en Overpelt gaan door het leven als Pelt. Lievegem wordt de nieuwe naam van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem. 

Meer informatie

Publicatiedatum
vrijdag 22 december 2017
Meer lezen
Meer lezen

Studienamiddagen over de globale rapporten en forensische audits

In november en december 2017 vonden er opnieuw studienamiddagen plaats in de vijf provincies. Daar werden onder andere de belangrijkste vaststellingen uit de recentste twee globale rapporten voorgesteld en praktische handvaten aangereikt. Alle presentaties van de vijf studienamiddagen staan nu online.

Meer info

Publicatiedatum
dinsdag 19 december 2017
Meer lezen

Pagina's