Actueel

Meer lezen

Beslissingen Vlaamse Regering van 2 december 2016

Op vrijdag 2 december 2016 nam de Vlaamse Regering beslissingen over het complementair onbetaald verlof bij de lokale besturen en over de uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen.

Publicatiedatum
dinsdag 6 december 2016
Meer lezen
Meer lezen

Subsidies aan gemeenten (vluchtelingeninstroom) - verdeling tweede schijf van 10 miljoen euro

Medio 2016 keurde de Vlaamse Regering de voorwaarden goed voor de toekenning van subsidies aan gemeenten in het kader van de vluchtelingeninstroom. Het stelt hiervoor een bedrag van 20 miljoen euro ter beschikking, verdeeld in twee schijven van telkens 10 miljoen euro.

De middelen uit de eerste schijf werden toegekend op basis van de referentieperiode van 1 november 2015 tot en met 31 mei 2016 (ministerieel besluit van 13 juli 2016). De verdeling van de tweede schijf gebeurde bij ministerieel besluit van 24 november 2016.

Publicatiedatum
donderdag 1 december 2016
Meer lezen
Meer lezen

Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek en Kruishoutem en Zingem fuseren vrijwillig

Eind 2016 werd het formele startschot gegeven van twee fusietrajecten in Vlaanderen, namelijk in Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek en in Kruishoutem en Zingem. De gemeenteraden hebben dan hun principiële goedkeuring gehecht aan de vrijwillige fusie van de gemeenten. De fusies zullen ingaan op 1 januari 2019.

Publicatiedatum
dinsdag 29 november 2016
Meer lezen
Meer lezen

Beslissing Vlaamse Regering van 25 november 2016

Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat het Provinciedecreet, het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet, het Digitaal Kiesdecreet en het decreet over de organisatie van Vlaamse bestuursrechtscolleges wijzigt. Ze hecht tegelijk haar definitieve goedkeuring aan het ontwerp van bijzonder decreet dat het Provinciedecreet en het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet wijzigt.

Publicatiedatum
maandag 28 november 2016
Meer lezen
Meer lezen

Beslissing Vlaamse Regering van 18 november 2016

Op vrijdag 18 november 2016 werd het decreet over de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies door de Vlaamse Regering bekrachtigd en afgekondigd. 

Publicatiedatum
maandag 21 november 2016
Meer lezen

Pagina's