Actueel

Meer lezen

Goedkeuring conceptnota Bestuurlijk Toezicht

Vrijdag 27 mei stemde de Vlaamse Regering in met de conceptnota 'Hervorming Bestuurlijk toezicht – toelichting wijzigingsvoorstellen'.

Publicatiedatum
dinsdag 31 mei 2016
Meer lezen
Meer lezen

De Vlaamse Regering stemt in met de conceptnota over de organieke uitwerking voor de integratie van het ocmw en de gemeentebesturen.

De Vlaamse Regering stemt in met de conceptnota over de organieke uitwerking voor de integratie van het ocmw en de gemeentebesturen. Deze conceptnota omschrijft dus de manier waarop het organieke kader wordt uitgewerkt om de doelstellingen en randvoorwaarden van de integratie tussen OCMW en gemeente te kunnen realiseren, rekening houdend met de juridische realiteit van twee afzonderlijke rechtspersonen.

Publicatiedatum
vrijdag 13 mei 2016
Meer lezen
Meer lezen

Informatie BBC beschikbaar als open data

Met de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus beschikt het Agentschap Binnenlands Bestuur over een schat aan informatie over de lokale besturen in Vlaanderen. Vanaf vandaag stellen we die informatie voortaan ook ter beschikking als open data.

In die nieuwe toepassing kan u datasets naar keuze selecteren en downloaden. Daarmee kan u zelf aan de slag en kan u eigen toepassingen bouwen. De datasets worden dagelijks vernieuwd.

Publicatiedatum
maandag 9 mei 2016
Meer lezen
Meer lezen

Vlaamse Regering keurt ontwerpdecreet met de regels voor de vrijwillige samenvoeging van gemeenten definitief goed

In de organisatie van het Vlaams binnenlands bestuur legt de Vlaamse Regering het accent op enerzijds lokale besturen met meer bevoegdheden, autonomie en bestuurskracht en anderzijds op een kaderstellende Vlaamse overheid. Binnen deze strategische keuzes past de stimulering van vrijwillige fusies van gemeenten.
De Vlaamse Regering hecht, na advies van de Raad van State, haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet met de regels voor de vrijwillige samenvoeging van gemeenten.

Publicatiedatum
woensdag 4 mei 2016
Meer lezen
Meer lezen

Introductie digitale rapportering

De besturen die BBC toepassen, moeten daar ook digitaal over rapporteren. In een korte tekst verduidelijken we het hoe en waarom van die digitale rapportering.

Publicatiedatum
woensdag 27 april 2016
Meer lezen

Pagina's