Actueel

Meer lezen

Nieuw: draaiboek voor de gemeentelijke volksraadpleging met handige tips

Op de pagina over de volksraadpleging vind je vanaf vandaag een draaiboek voor de gemeentelijke volksraadpleging. Het draaiboek beschrijft de verschillende fasen van een volksraadpleging. Het bevat per fase tips en richtlijnen om mee aan de slag te gaan.

Publicatiedatum
dinsdag 18 februari 2020
Meer lezen
Meer lezen

Melding van belastingreglementen via Loket Lokale Besturen

Lokale besturen moeten hun opcentiemen vanaf aanslagjaar 2021 enkel nog via het Loket voor Lokale Besturen (module ‘Toezicht’) melden. Het Agentschap Binnenlands Bestuur en de Vlaamse Belastingdienst werken samen om de administratieve last voor de lokale besturen te verlagen. Dat betekent dat de Vlaamse Belastingdienst in de toekomst een eigen toegang zal hebben tot het Loket om de reglementen daar zelf op te halen.

Publicatiedatum
maandag 17 februari 2020
Meer lezen
Meer lezen

Recht op pleegzorg- en pleegouderverlof bij lokale besturen

Vlaams minister van binnenlands bestuur Bart Somers moedigt lokale besturen aan om hun statutaire personeelsleden hetzelfde recht op pleegzorg- en pleegouderverlof te geven als hun contractuele personeelsleden.

Meer info

Publicatiedatum
woensdag 12 februari 2020
Meer lezen
Meer lezen

Algemene trend: hogere OOV-tarieven, een lagere APB

ABB publiceerde een overzicht met alle nieuwe tarieven voor 2020 van de gemeentelijke aanvullende belastingen. Er werd verwacht dat veel besturen hun aanvullende personenbelasting (APB) zouden verhogen als reactie op de federale taxshift in 2016. Van die verhoging is geen sprake, integendeel. In de plaats daarvan verhogen de nieuwe Vlaamse gemeentebesturen vooral hun opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV).

Publicatiedatum
donderdag 30 januari 2020
Meer lezen
Meer lezen

Vlaamse Open City Architectuur (VLOCA) ziet het licht

Met de ‘Vlaamse Open City Architectuur’ wil de Vlaamse regering lokale besturen begeleiden in hun digitale transformatie. Hoe? Door hen op een kostenefficiënte manier toegang te geven tot innovatieve ICT-oplossingen. 

ABB zal de komende jaren, samen met lokale besturen, leveranciers en strategische onderzoekscentra, een gedragen referentiekader met architectuurcomponenten uitwerken voor slimme steden, gemeenten en regio’s. 

Op voorstel van minister Somers kende de regering eind 2019 voor dit project een subsidie van 850.000 euro toe aan Imec en VITO.

Publicatiedatum
donderdag 23 januari 2020
Meer lezen

Pagina's