Actueel

Meer lezen

Bevoegdheden lokale besturen na afkondiging van de pandemiewet (update)

De epidemiologische situatie verslechtert de laatste weken. Om die reden heeft de federale overheid via Koninklijk Besluit van 28 oktober 2021 de epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie afgekondigd. Daarnaast is er een Koninklijk Besluit van 28 oktober 2021 waarin de nodige maatregelen van bestuurlijke politie zijn opgenomen ten einde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken. Beide Koninklijke Besluiten zijn genomen op basis van de Pandemiewet. Bekijk welke aanvullende maatregelen lokaal kunnen genomen worden.

Publicatiedatum
dinsdag 9 november 2021
Meer lezen
Meer lezen

Erkenningsdecreet lokale geloofsgemeenschappen: principiële goedkeuring uitvoeringsbesluit aanwijzing bevoegde instantie

Het Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021 bevat de erkenningscriteria en -procedure voor lokale geloofsgemeenschappen om erkend te kunnen worden, alsook de erkenningsverplichtingen  waaraan  besturen  van  de  eredienst blijvend  moeten  voldoen.

Publicatiedatum
vrijdag 29 oktober 2021
Meer lezen
Meer lezen

Erkenningsdecreet lokale geloofsgemeenschappen: principiële goedkeuring uitvoeringsbesluit procedure zwaarwichtige aanwijzingen van een tekortkoming door een bestuur van een eredienst

Op 29 oktober 2021 gaf de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het besluit dat de procedure bepaalt voor de beoordeling van de ontvankelijkheid van zwaarwichtige aanwijzingen van een tekortkoming door een bestuur van een eredienst, en de procedure voor kennisgeving aan het representatief orgaan waarin bepaald wordt welke gegevens minstens moeten vermeld worden door de Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen.

Publicatiedatum
vrijdag 29 oktober 2021
Meer lezen
Meer lezen

Studienamiddag 'Lokaal bestuur door een academische bril' op 9 december 2021

Op 9 december 2021 organiseert het Agentschap Binnenlands Bestuur opnieuw een studienamiddag over inspirerend academisch onderzoek rond de werking van lokale besturen. Deze editie staat in het teken van regiovorming.

Meer informatie en inschrijven

Publicatiedatum
vrijdag 29 oktober 2021
Meer lezen
Meer lezen

Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen bekrachtigd

De Vlaamse Regering bekrachtigde vandaag het Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen. Het decreet voert een nieuw en duidelijk kader in voor de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen. Het somt de criteria en administratieve verplichtingen op waaraan besturen van de eredienst moeten voldoen. De Vlaamse Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen volgt de naleving op.

Meer informatie

Publicatiedatum
vrijdag 22 oktober 2021
Meer lezen

Pagina's