Actueel

Meer lezen

Haal je LEKP-doelstelling met (elektrisch) autodelen

Ondertekende jouw gemeente ook het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP)? Wil je de recepten kennen om van autodelen een succes te maken?

Publicatiedatum
dinsdag 25 oktober 2022
Meer lezen
Meer lezen

Een goed lokaal besluit, hoe ziet dat eruit?

Ben je op zoek naar inspiratie voor een nieuw reglement of wil je weten welke andere besturen al ervaring hebben met een bepaalde materie? Dan kan je sinds mei 2022 terecht in de besluitendatabank: een verzamelplaats voor meer dan 135.000 meldingsplichtige lokale reglementen, besluiten en besluitenlijsten. Maar hoe herken je een goed lokaal besluit? Gebruik onze 10 tips tijdens je zoektocht in de besluitendatabank!

Publicatiedatum
dinsdag 25 oktober 2022
Meer lezen
Meer lezen

Projectoproep 'Lokale medewerkers versterken collega-besturen bij het armoedebeleid' - update

Tussen Vlaamse gemeenten is er een grote diversiteit in armoede, context, organisatie en aanpak ervan. Ze beschikken over heel wat expertise die ze kunnen delen met collega-besturen, zodat ook zij hun armoedebeleid kunnen optimaliseren.

Aan deze projectoproep hangt een budget van 250.000 euro. Dat is de compensatie voor een lokaal bestuur dat een ander bestuur inhoudelijk of organisatorisch ondersteunt bij zijn armoedebeleid.

De periode om deze subsidie aan te vragen werd verlengd. Aanvragen indienen kan nog tot en met 16 november 2022.

Publicatiedatum
dinsdag 25 oktober 2022
Meer lezen
Meer lezen

Vlaamse Regering keurt Regiodecreet definitief goed

De Vlaamse Regering gaf haar definitieve goedkeuring aan het ontwerp van decreet over de regiovorming en tot wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. Dit na advies van de Raad van State. Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

Bekijk wat dit regiodecreet precies inhoudt.

Publicatiedatum
vrijdag 14 oktober 2022
Meer lezen
Meer lezen

Vlaamse Regering keurt wijziging decreet lokaal bestuur definitief goed

De Vlaamse Regering gaf haar definitieve goedkeuring aan het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. Dit na advies van de Raad van State.

We sommen de belangrijkste wijzigingen op.

Publicatiedatum
vrijdag 7 oktober 2022
Meer lezen

Pagina's