Actueel

Meer lezen

Ondersteunende toezichtfunctie polders en wateringen overgedragen aan VMM

Met ingang van 1 september 2020 heeft ABB de toezichtfunctie op polder- en wateringenbesturen overgedragen aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

De VMM ondersteunt voortaan de gouverneur in zijn taken van bestuurlijk toezicht ten aanzien van de polder- en wateringenbesturen.

Publicatiedatum
vrijdag 18 september 2020
Meer lezen
Meer lezen

COVID-19: Bestuursorganen van lokale geloofsgemeenschappen (update)

Kunnen vergaderingen van de bestuursorganen van de lokale geloofsgemeenschappen plaatsvinden tijdens de coronacrisis? En zo ja, hoe? Hieronder vind je het antwoord op een aantal vragen. 

Publicatiedatum
vrijdag 11 september 2020
Meer lezen
Meer lezen

Optimalisering organieke kader gemeentefusies

Op 17 juli 2020 gaf de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat diverse decreten wijzigt met het oog op het versterken en moderniseren van de lokale democratie. Omdat de lokale besturen het dichtst bij de burger staan is het cruciaal dat ze sterk en democratisch besturen.

Het voorontwerp van decreet beoogt onder meer de optimalisering van het fusiekader door tal van wijzigingen door te voeren.

Publicatiedatum
vrijdag 24 juli 2020
Meer lezen

Pagina's