Actueel

Meer lezen

COVID-19: voorlopige richtlijnen begrafenisondernemers en crematoria (update)

In navolging van het ministerieel besluit van 6 maart 2021 werden de richtlijnen voor begrafenisondernemers en crematoria aangepast. De wijziging gaat over het toegelaten aantal personen op een uitvaartplechtigheid. Een maximum van 50 personen – kinderen tot en met 12 jaar en de bedienaar van de eredienst niet meegeteld – mag tegelijkertijd aanwezig zijn:

  • bij begrafenissen en crematies in afzonderlijke ruimtes van de gebouwen die hiervoor bestemd zijn;
  • op een begraafplaats in het kader van een uitvaartceremonie.

De begrafenissen en crematies vinden plaats zonder de mogelijkheid tot blootstelling van het lichaam. Tijdens de uitvaartplechtigheid moeten een aantal minimale regels worden nageleefd.

Publicatiedatum
maandag 8 maart 2021
Meer lezen
Meer lezen

Vlaanderen maakt 150 miljoen euro vrij voor investeringen lokale fietsinfrastructuur

Op voorstel van minister Bart Somers keurde de Vlaamse Regering op 26 februari het subsidiebesluit goed voor investeringen in lokale fietsinfrastructuur. Per 2 euro die een lokaal bestuur investeert in fietsinfrastructuur, legt Vlaanderen 1 euro bij. In totaal maakt de regering daar 150 miljoen euro voor vrij. Ontdek alle details.

Publicatiedatum
vrijdag 26 februari 2021
Meer lezen
Meer lezen

COVID-19: vaccinatieverlof voor personeelsleden lokale en provinciale besturen

De federale ministerraad keurde op 12 februari een voorontwerp van wet goed met als titel “de toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus”. Concreet krijgt elke werknemer het recht om van het werk afwezig te zijn zonder loonverlies als hij of zich laat vaccineren. Het recht geldt voor de tijd die nodig is om zich te laten vaccineren.

Publicatiedatum
donderdag 25 februari 2021
Meer lezen
Meer lezen

Digitaal en hybride vergaderen: goedkeuring ontwerp BVR

De Vlaamse Regering gaf op 12 februari 2021 haar principiële goekeuring aan het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering (BVR) over de voorwaarden voor digitaal of hybride vergaderen voor de organen van de lokale besturen. Dit BVR stelt de voorwaarden vast die de organen van lokale besturen moeten respecteren als ze beslissen om op digitale of hybride wijze te vergaderen.

Publicatiedatum
maandag 15 februari 2021
Meer lezen
Meer lezen

Tweede principiële goedkeuring voorontwerp decreet lokale democratie

De Vlaamse Regering hechtte vandaag opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat diverse decreten wijzigt met het oog op het versterken en moderniseren van de lokale democratie. Als volgende stap wordt het advies van de Raad van State ingewonnen.

Bekijk de details

Publicatiedatum
vrijdag 12 februari 2021
Meer lezen

Pagina's