Actueel

Meer lezen

COVID-19: wijziging aan decreet begraafplaatsen en lijkbezorging (update)

De Vlaamse Regering staat enkele afwijkingen toe op het verplichte advies van de tweede arts bij crematie. Tot en met 30 april 2022 hoeft dat niet in bepaalde gevallen. Het besluit treedt in werking op 14 december 2021.

Publicatiedatum
maandag 29 november 2021
Meer lezen
Meer lezen

Erkenningsdecreet lokale geloofsgemeenschappen: principiële goedkeuring uitvoeringsbesluit wijze van communicatie

Op 26 november 2021 gaf de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het besluit dat de wijze van communicatie bepaalt in het kader van het Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021 en het Eredienstendecreet van 7 mei 2004 . Daarnaast wijst dit besluit het Agentschap Binnenlands Bestuur aan als bevoegde instantie om de algemene protocollen voor de elektronische uitwisseling van persoonsgegevens op te stellen.

Publicatiedatum
vrijdag 26 november 2021
Meer lezen
Meer lezen

De Lokale Integratiescan toont de integratie in jouw gemeente

ABB lanceert vandaag de Lokale Integratiescan: een rapport dat voor iedere gemeente aan de hand van tientallen indicatoren de lokale integratie in beeld brengt.
Voor elke gemeente is een rapport van 70 pagina’s beschikbaar.
Hoe groot is de groep vreemdelingen, nieuwkomers in je gemeente? Hoe is die samengesteld? Waar situeren ze zich op het vlak van werk? Onderwijs? Wonen? Armoede? Hoe verhoudt je gemeente zich tot het Vlaams Gewest?
Je vindt het allemaal in de Lokale Integratiescan.

Publicatiedatum
vrijdag 26 november 2021
Meer lezen
Meer lezen

COVID-19: telethuiswerk ook verplicht bij lokale besturen (update)

Op 17 november 2021 besliste het Overlegcomité om telethuiswerk opnieuw te verplichten ter bestrijding van de coronapandemie. De maatregel geldt ook voor de openbare sector, dus met inbegrip van de lokale en regionale besturen.

Publicatiedatum
donderdag 25 november 2021
Meer lezen
Meer lezen

COVID-19: fysiek vergaderen: mondmaskerplicht (update)

Het overlegcomité van 26 oktober 2021 besliste dat vanaf vrijdag 29 oktober 2021 mondmaskers weer door iedereen gedragen moeten worden in de publiek toegankelijke ruimten van  overheidsgebouwen. Deze mondmaskerplicht heeft gevolgen voor de organisatie van de fysieke vergaderingen van de lokale bestuursorganen.

Publicatiedatum
dinsdag 23 november 2021
Meer lezen

Pagina's