Actueel

Meer lezen

COVID-19: Specifieke bepalingen voor de vergaderingen van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Omwille van de bescherming van de vertrouwelijke gegevens die inherent zijn aan de dossiers die op de agenda van het bijzonder comité voor de sociale dienst (hierna: BCSD)  staan, dringt een specifieke regeling zich op voor vergaderingen van dit orgaan in de gegeven uitzonderlijke omstandigheden van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19.

Publicatiedatum
maandag 23 maart 2020
Meer lezen
Meer lezen

COVID-19: Impact van de coronacrisis op overheidsopdrachten

De overheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus (Covid-19) in te perken hebben ook een impact op overheidsopdrachten. Zowel op de plaatsing van nieuwe en reeds opgestarte overheidsopdrachten als op de uitvoering van lopende opdrachten. De lokale besturen zitten met veel vragen over de impact van de coronacrisis op hun overheidsopdrachten.

Het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid bundelt alvast enkele generieke vragen en antwoorden.

Publicatiedatum
maandag 23 maart 2020
Meer lezen
Meer lezen

COVID-19: Bestuursorganen van lokale geloofsgemeenschappen

Kunnen vergaderingen van de bestuursorganen van de lokale geloofsgemeenschappen plaatsvinden tijdens de coronacrisis? En zo ja, hoe? Hieronder vind je het antwoord op een aantal vragen. 

Publicatiedatum
vrijdag 20 maart 2020
Meer lezen
Meer lezen

COVID-19: De stemming en toepassing van belasting- en retributiereglementen of hun wijzigingen

De Vlaamse Regering riep de lokale besturen op om hun reglementen te herzien zodat de ondernemers op hun grondgebied geen belastingen of retributies moeten betalen op activiteiten of situaties waarop zij door de crisis financieel al zwaar inleveren. Het gaat om terrasbelastingen, toeristenbelastingen, kermisbelastingen, marktstandrechten, … Lees hier welke de opties zijn.

Publicatiedatum
vrijdag 20 maart 2020
Meer lezen
Meer lezen

COVID-19: gedeeltelijke verkiezingen raden erediensten

De verkiezingen bij erkende lokale geloofsgemeenschappen die ten laatste in april en mei 2020 moeten plaatshebben en nog niet zijn georganiseerd, worden uitgesteld voor onbepaalde duur tot de coronapandemie formeel voorbij is. 

Publicatiedatum
donderdag 19 maart 2020
Meer lezen

Pagina's