Actueel

Meer lezen

COVID-19: burgemeestersbesluit voor organisatie vergaderingen bestuursorganen (update)

Een burgemeester kan maatregelen uitvaardigen voor de organisatie van de vergaderingen van lokale bestuursorganen. Momeneel zijn digitale en virtuele vergaderingen de regel en fysieke bijeenkomsten enkel in zeer uitzonderlijke gevallen toegestaan. De burgemeester moet bij de keuze voor een digitale of virtuele vergadering een besluit nemen. Hier vindt u de modaliteiten ervan.

Publicatiedatum
donderdag 26 maart 2020
Meer lezen
Meer lezen

COVID-19: Vergaderen via e-mail van gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn (update 25 maart)

Onder strikte voorwaarden is het mogelijk om een vergadering van de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn via e-mail te organiseren. Er moet aan verschillende voorwaarden voldaan worden.

Publicatiedatum
woensdag 25 maart 2020
Meer lezen
Meer lezen

Gemeenteraden en het Coronavirus COVID-19: vraag en antwoord (update 25 maart)

Het agentschap ontving verschillende vragen of ten gevolge van het coronavirus COVID-19 de zittingen van het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau, de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en het bijzonder comité voor de sociale dienst kunnen plaatsvinden en op welke wijze?

Publicatiedatum
woensdag 25 maart 2020
Meer lezen
Meer lezen

COVID-19: Update over welke punten kunnen geagendeerd worden op vergaderingen van lokale bestuursorganen

Toen de impact van COVID-19 nog niet zo duidelijk was is gecommuniceerd dat lokale bestuursorganen enkel hoogdringende zaken konden agenderen. Het MB van 23 maart 2020 past dit aan. De lokale besturen moeten in de mate van het mogelijk de normale werking garanderen: de agenda kan alle - en niet alleen hoogdringende - punten bevatten.

Publicatiedatum
woensdag 25 maart 2020
Meer lezen
Meer lezen

COVID-19: Meertalige informatie over het coronavirus en de taalwetgeving

De Vlaamse steden en gemeenten, zonder taalfaciliteiten, moeten hun algemene communicatie in het Nederlands verspreiden. Hiervan kan (enkel) afgeweken worden voor de communicatie over de maatregelen die genomen worden in het kader van het coronavirus. Het Agentschap Integratie en Inburgering stelt meertalige informatie over deze maatregelen ter beschikking.

Publicatiedatum
dinsdag 24 maart 2020
Meer lezen

Pagina's