Actueel

Meer lezen

COVID-19: Heropstart religieuze en levensbeschouwelijke activiteiten (update)

De Nationale Veiligheidsraad besliste – op advies van de Groep van Experts belast met de Exit Strategie (GEES) – om de activiteiten van erediensten en niet-confessionele morele dienstverlening gefaseerd herop te starten.

Publicatiedatum
dinsdag 1 september 2020
Meer lezen
Meer lezen

COVID-19: voorlopige richtlijnen begrafenisondernemers en crematoria (update)

De richtlijnen voor begrafenisondernemers en crematoria zijn aangepast op 24 augustus.

Publicatiedatum
maandag 24 augustus 2020
Meer lezen
Meer lezen

Optimalisering organieke kader gemeentefusies

Op 17 juli 2020 gaf de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat diverse decreten wijzigt met het oog op het versterken en moderniseren van de lokale democratie. Omdat de lokale besturen het dichtst bij de burger staan is het cruciaal dat ze sterk en democratisch besturen.

Het voorontwerp van decreet beoogt onder meer de optimalisering van het fusiekader door tal van wijzigingen door te voeren.

Publicatiedatum
vrijdag 24 juli 2020
Meer lezen

Pagina's