Actueel

Meer lezen

Advies tegen gebruik TikTok bij Lokale Besturen

In lijn met de nieuwe eigen richtlijnen van de Vlaamse overheid, adviseert het Agentschap Binnenlands Bestuur de lokale besturen om ook de app TikTok te verwijderen en de toegang tot de site te blokkeren. Een recent advies van het Centrum voor Cybersecurity Belgium (CCB), de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) en de Veiligheid van de Staat (VSSE) toont aan dat we voorzichtig moeten zijn met de app wegens mogelijke veiligheidsrisico’s. 

Publicatiedatum
vrijdag 10 maart 2023
Meer lezen
Meer lezen

Projectoproep 2023 'Lokale medewerkers versterken collega-besturen bij het armoedebeleid'

Werkt jouw gemeente succesvolle beleidspraktijken uit die het verschil maken voor mensen in armoede? Wil je deze delen met een collega-bestuur? Of ben je met jouw gemeente juist op zoek naar manieren om het armoedebeleid meer impact te geven? Deze oproep is er voor jou!

Publicatiedatum
vrijdag 3 maart 2023
Meer lezen
Meer lezen

Wijzigingsdecreet kiesregelgeving: tweede principiële goedkeuring

De Vlaamse Regering gaf op vrijdag 17 februari 2023 opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet tot wijziging van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, het Digitaal Kiesdecreet van 25 mei 2012 en het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

Publicatiedatum
donderdag 23 februari 2023
Meer lezen
Meer lezen

TruStone: koopt jouw gemeente straks ook enkel verantwoorde natuursteen?

Ruim 30 lokale besturen in Vlaanderen sloten zich aan bij het TruStone initiatief. Daarmee engageren ze zich tot een meer duurzame en verantwoordelijke productie en inkoop van natuursteen.TruStone is een internationaal MVO-convenant voor de natuursteensector dat een samenwerkingsplatform biedt tussen Nederland en Vlaanderen om internationaal op te trekken in de strijd tegen kinderarbeid, voor duurzaamheid, gelijke lonen in de natuursteensector.

Meer informatie.

Publicatiedatum
dinsdag 21 februari 2023
Meer lezen
Meer lezen

Vlaams Parlement neemt wijziging decreet lokaal bestuur aan

Op 15 februari 2023 nam de plenaire zitting van het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur aan. Het ontwerp van decreet wordt nu ter bekrachtiging naar de Vlaamse Regering gestuurd.

Meer informatie vind je in het parlementair dossier.

Publicatiedatum
donderdag 16 februari 2023
Meer lezen

Pagina's