Actueel

Meer lezen

BinnenBand Decentralisatie en Beleidsvrijheid

cover binnenband

Deze editie van de BinnenBand gaat over de grotere beleidsvrijheid die lokale besturen krijgen en over de Paritaire Commissie Decentralisatie.

We overlopen de decentralisatie-aanpak van de Vlaamse Regering (interview Vlaams minister Homans), polsen naar de impact voor de lokale besturen (interviews VVSG & vervoerregio Westhoek) én de Vlaamse sectoradministraties (interview departement Cultuur, Jeugd & Media) en eindigen met enkele academische kanttekeningen (interview prof. Wouter Van Dooren, Universiteit Antwerpen) bij de hele bestuurlijke hervormingsoperatie van de voorbije jaren.

Meer info

Meer lezen
Meer lezen

Scriptieprijs Binnenlands Bestuur "Guido Decoster"

ABB reikt dit jaar voor het eerst de Scriptieprijs Binnenlands Bestuur uit voor de beste masterproef over binnenlands bestuur of lokale democratie. Hiermee wil het agentschap de band met de onderzoekswereld versterken, wetenschappelijk onderzoek over binnenlands bestuur en lokale democratie stimuleren en zich verder ontwikkelen als kennisorganisatie.

De prijs wordt opgedragen aan Guido Decoster, die vanaf 1997 aan het hoofd stond van de administratie Binnenlandse Aangelegenheden en van 2006 tot 2016 administrateur-generaal was van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Tijdens deze periode was hij mee bepalend voor de uitbouw van het binnenlands bestuur in Vlaanderen.

Meer lezen
Meer lezen

Nieuwe FAQ’s voor werking bestuur

ABB maakte werk van tien nieuwe FAQ’s over de werking van lokale besturen. Wat is nieuw?

  • Het behandelen van voorstellen van burgers.
  • Het opstellen en bewaren van notulen.
  • Het gebruik van audiovisuele media tijdens zittingen.
  • De communicatie over tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer.
  • Het notuleren van mondelinge vragen.
  • Het beroep tegen provinciale beslissingen over buurtwegen.
  • De interpretatie van ‘beslissingen in extremis’.
  • Het inschakelen van een vertrouwenspersoon.
  • Het toevoegen van agendapunten.
  • Wie keurt die agendapunten goed?

Tijdens het schrijven van die FAQ’s hielden we rekening met de principes van Heerlijk Helder communiceren om af te stappen van het ‘ambtenarees’. Geslaagd of niet? Laat het ons gerust weten.

Meer lezen