Actueel

Meer lezen

Check hoe jouw stad of gemeente eruit kan zien na corona

Vandaag lanceerde de Vlaamse overheid de campagne ‘stad na Corona’. Op www.stadnacorona.be wordt vanaf woensdag 23 september zeven weken lang telkens een nieuwe vooraanstaande Vlaamse denker aan het woord gelaten. Alle zeven zullen zij elk vanuit hun expertise reflecteren over hoe de stad en gemeente eruit kan zien na Corona.

Hun aanbevelingen zullen nadien op hetzelfde platform gebundeld worden in een verzamelwerk van essays. Zo kunnen lokale besturen maar ook geëngageerde burgers hiermee aan de slag om de huidige uitdagingen van de Coronacrisis om te zetten in opportuniteiten die het samenleven in onze steden en gemeenten positief en duurzaam veranderen.

Meer informatie over de campagne en de acties van minister Somers, wie de Vlaamse denkers zijn en hoe hun inzichten de lokale besturen in steden en gemeenten kunnen helpen, vind je op de website www.stadnacorona.be.

Publicatiedatum
maandag 21 september 2020
Meer lezen
Meer lezen

Ondersteunende toezichtfunctie polders en wateringen overgedragen aan VMM

Met ingang van 1 september 2020 heeft ABB de toezichtfunctie op polder- en wateringenbesturen overgedragen aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

De VMM ondersteunt voortaan de gouverneur in zijn taken van bestuurlijk toezicht ten aanzien van de polder- en wateringenbesturen.

Publicatiedatum
vrijdag 18 september 2020
Meer lezen
Meer lezen

COVID-19: Bestuursorganen van lokale geloofsgemeenschappen (update)

Kunnen vergaderingen van de bestuursorganen van de lokale geloofsgemeenschappen plaatsvinden tijdens de coronacrisis? En zo ja, hoe? Hieronder vind je het antwoord op een aantal vragen. 

Publicatiedatum
vrijdag 11 september 2020
Meer lezen

Pagina's