Gemeente-Stadsmonitor 2017: analyse gebruik voorzieningen in een andere gemeente

Waar gaan we naar film en toneel, winkelen of sporten? De burgerbevraging 2017 biedt een uniek inzicht in het gebruik van voorzieningen in een andere gemeente. Vanaf 16 juni kan je ook de nieuwste resultaten van de burgerbevraging 2020 raadplegen. In het najaar mag je het vervolg verwachten op deze analyse met de nieuwste cijfers.

Deze analysereeks brengt dit verplaatsingsgedrag naar andere gemeenten in kaart - in het bijzonder voor drie activiteiten: cultuur, winkelen en sporten. Zij maakt gebruik van de burgerbevraging in 295 gemeenten (de dertien centrumsteden uitgezonderd) uitgevoerd voor de Gemeente-Stadsmonitor in 2017.

De belangrijkste conclusies:

  • Cultuur beleven we vooral in de grootsteden Antwerpen en Gent.
  • Winkelen doen we in de centrumsteden en in de bekende shoppingcentra.
  • Sporten doen we vooral dicht bij huis.

Deze analysereeks zoomt in op de dertien centrumsteden Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout. In de regel hebben gemeenten met meer inwoners meer voorzieningen, ook voorzieningen die je elders niet aantreft. Die voorzieningen hebben een breder bereik dan de eigen inwoners en trekken mensen aan uit andere gemeenten. Omgekeerd zullen gemeenten met weinig voorzieningen ook weinig inwoners van andere gemeenten aantrekken. De inwoners van deze gemeenten zullen juist vaker in andere gemeenten cultuur beleven, winkelen of sporten.

Met deze studie naar het verplaatsingsgedrag brengen we de aantrekkingskracht of het verzorgingsgebied van de dertien centrumsteden - maar ook van andere steden en gemeenten - in kaart. Dit zegt iets over hun centrumfuncties: dit zijn 'functies met een breder bereik dan de grenzen van de gemeenten op wiens grondgebied deze gelokaliseerd zijn' (Vermeersch e.a., 2009). De analyse onderstreept hoe sterk die centrumfuncties verschillen al naargelang het type activiteit.

Naar de thema's