Validaties notuleringspakketten

Veel lokale besturen gebruiken gespecialiseerde notuleringsoftware om de besluitvoering administratief te ondersteunen.

Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) betrekt de leveranciers van die notuleringspakketten van meet af aan bij Lokale Besluiten als Gelinkte Open data. Via dat programma zetten we in op gelinkte data en lokale besluitvoering.

Semantics @ YourFingertips: een validatieprogramma voor softwareleveranciers

We leggen standaarden en technische voorwaarden op, maar stimuleerden via het validatieprogramma ‘Semantics@YourFingertips’ softwarebedrijven om onze werkwijze te omarmen en hun software te innoveren. Alleen zo kunnen we kwaliteitsvolle data-uitwisseling vereenvoudigen zonder impact voor de eindgebruikers.

We organiseerden ‘Semantics@YourFingertips’ met de hulp van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI). Het validatieprogramma bestond uit twee validatierondes. Die liepen van eind 2018 tot midden 2020.

Voorafgaand aan de test-en validatierondes organiseerden we een marktconsulatie om de noden van de leveranciers en de besturen beter te begrijpen.

Eerste validatieronde

De eerste validatieronde bestond uit drie maturiteitsniveaus:

  • Maturiteitsniveau 1 omschrijft het minimum scenario waaraan leveranciers op dit moment moeten voldoen om besluiten als Linked Open Data te publiceren. Het omvat de basiselementen waaruit notulen bestaan, zoals algemene gegevens over de zitting, de agendapunten, de behandeling van agendapunten en stemmingen.
  • Maturiteitsniveau 2 gaat over het in staat zijn om andere gelinkte data te hergebruiken. Concreet betekent dit dat zij naar mandatarissen uit de Mandatendatabank moeten kunnen refereren met hun unieke identificator (URI).
  • Maturiteitsniveau 3 gaat over het annoteren van de inhoud besluiten volgens de vastgelegde Vlaamse (OSLO) en internationale (ELI) standaarden, waardoor er bijvoorbeeld op granulair niveau verwezen kan worden naar (artikels uit) andere besluiten.

Lees de uitgebreidere toelichting over de criteria en maturiteitsniveaus van de eerste ronde in het oproepdocument.

De validatieronde liep tot 31/1/2019. Vier softwareleveranciers behaalden maturiteitsniveau 1, twee bedrijven scoorden zelfs hoger.

DeelnemerUitbetaalde vergoeding
C-Clear Partners€ 15.000
CEVI€ 10.000
Cipal Schaubroeck€ 5.000
Green Valley Belgium€ 5.000
Remmicom€ 5.000
Tobania/BCT€ 5.000

Tweede validatieronde

De tweede validatieronde bestond uit de drie maturiteitsniveaus van de eerste validatieronde en een aantal bonuspunten:

  • Resterende entiteiten van het datamodel: implementeren van publicatiedatum, nog niet opgenomen entiteiten (bestuursorgaan), naam van de bestuurseenheid en relaties (bijlagen)  
  • Correct publiceren van de publicatiedatum
  • Importeren en exporteren van besluiten
  • De URI’s volgen de Vlaamse URI strategie: informatie blijft altijd opvraagbaar, onafhankelijk van de leverancier:
  • Visie op lange termijn i.f.v. standaardisatie en meer open data en hergebruik: informatie geven aan eindgebruikers over mogelijkheden op lange termijn
  • Garanderen van de compatibiliteit, veiligheid en security van de website: het delen en verzamelen van gegevens gebeurt veilig en toegankelijk 
  • Hergebruik van codelijsten: dit bevordert het hergebruik van de informatie uit besluiten. Een codelijst is verplicht voor de klassen 'classificatie (bestuursorgaan)' en 'taal (legale verschijningsvorm)' 

Lees de uitgebreidere toelichting over de criteria en bonuspunten van de tweede ronde in het oproepdocument.

De tweede validatieronde liep tot 17/6/2020. Vier softwareleveranciers behaalden maturiteitsniveau 3, twee bedrijven maturiteitsniveau 2.

DeelnemerUitbetaalde vergoeding
C-Clear Partners€ 19.350
CEVI€ 17.550
Cipal Schaubroeck€ 10.100
Green Valley Belgium€ 14.400
Remmicom€ 10.550
Tobania/BCT€ 15.600

Resultaten

Praktische informatie voor softwareontwikkelaars

Als softwareontwikkelaar heb je de juiste informatie nodig om aan de slag te kunnen met de uitbreiding van bestaande programma’s of om nieuwe programma’s te creëren. 

Op de pagina Open standaarden en technische specificaties vind je de (opgelegde) technische voorwaarden.

Blijf op de hoogte van de validatierondes en verdere ontwikkelingen. Schrijf je in voor de nieuwsbrief. Geen SPAM, beloofd!