Gelinkte Subsidies

Het doel van het taject LBLOD subsidies is om de informatie in subsidiereglementen en subsidietoekenningen op een gestructureerde manier gemakkelijker neer te schrijven om ze daarna vlot ter beschikking te stellen voor hergebruik binnen en buiten de overheid. 

Hoe pakken we dit aan?

We willen de methode die we ontwikkeld hebben in het LBLOD-traject gebruiken om ook voor data rond subsidies in te zetten op een verregaande vorm van decentrale inwinning, om relevante data vertrekkend vanuit de bron op een gestructureerde en geïntegreerde manier te verzamelen en ter beschikking te stellen voor hergebruik binnen en buiten de overheid.

In drie samenhangende analysetrajecten verfijnen we het proces, de semantiek en de architectuur.

Proces

In dit traject bekeken we in workshops en interviews hoe de besluiten tot stand komen in de huidige werking, welke data daarbij gecapteerd en gebruikt worden en hoe dicht bij de bron we de data kunnen halen. 

Semantiek

In het traject semantiek proberen we de data geïdentificeerd in het analysetraject rond het proces in een overzichtelijk, consistent en algemeen aanvaard datamodel te gieten. Hiervoor wordt een gemeenschappelijk begrippenkader gecreëerd met coherente definities en interne robuuste logica. Bij het definiëren van dit datamodel (her)gebruiken we zoveel mogelijk bestaande standaarden en best practices zodat we een datamodel krijgen dat kan uitgroeien tot een aanvaarde standaard.

Publieke review

Op 25 oktober 2019 startte de publieke review periode waarin lokale besturen en andere belanghebbenden feedback kunnen geven op het begrippenkader en de bijhorende datamodellen. Die publieke reviewperiode loopt tot eind maart 2020.

Hoe de datamodellen tot stand kwamen en waarom we bepaalde keuzes maakten, kan je lezen in het document:

We gaven ook een toelichting bij het datamodel in een webinar. De opname van de webinar kan je hieronder herbekijken.

Architectuur

In het analysetraject architectuur bepalen we op welke wijze we de geïdentificeerde data decentraal kunnen inwinnen volgens de gedefinieerde standaard. Het resultaat van dit traject is een solide architectuur die ontwikkeld kan worden voor uiteindelijke implementatie.