Print

Gesubsidieerde infrastructuur

Het team gesubsidieerde infrastructuur staat in voor specifieke subsidies aan lokale besturen voor sommige onroerende investeringen.

Het betreft subsidies, die niet ondergebracht zijn in de fondsen, omdat ze door hun specifiek karakter een afzonderlijke financiële ondersteuning vergen.

Het betreft subsidies voor:

  • herstellingswerken aan niet als monument beschermde kerken en pastorijen, bestemd voor een erkende eredienst;
  • bouw, verbouwing en herstel van ontmoetingscentra voor vrijzinnigen;
  • bouw van crematoria (eerste investering);
  • aanleg, sanering en renovatie van woonwagenterreinen.

Het team steunt en ondersteunt de besturen bij deze investeringen en streeft naar uniformiteit, kwaliteit, de ontwikkeling van algemene modellen en naar een eenvormigheid voor alle dossiers.

Naast de opvolging van ontwerp tot uitvoering en de uitbetaling van de bovengenoemde subsidies levert het team ook ondersteuning op technisch en administratief vlak voor de subsidiedossiers van het Fonds voor Culturele Infrastructuur (FoCI), meer bepaald voor de gesubsidieerde grote culturele infrastructuren en de sectorale infrastructuursubsidies.

De adressen voor het indienen van dossiers vindt u onder contactgegevens.