Gesubsidieerde infrastructuur

De afdeling Lokale Financiën (team gesubsidieerde infrastructuur) ondersteunt de lokale besturen en de kerkbesturen bij het ontwerp en de uitvoering van bepaalde onroerende investeringen aan niet beschermde eredienstgebouwen én bij bepaalde projecten die her- en nevenbestemming van parochiekerken moeten toelaten. Dit team betaalt ook de daaraan verbonden subsidies uit.

De subsidiemogelijkheden zijn sinds begin 2023 uitgebreid in het kader van extra stimulansen die de Vlaamse Regering wil geven aan projecten van her- en nevenbestemming. Lokale besturen kunnen nu ook subsidies bekomen voor

  • de opmaak van opmetingsplannen en trajectbegeleiding in het kader van projecten van her- en nevenbestemming (de bestaande subsidies voor haalbaarheidsstudies blijven bestaan).
  • voormalige niet-beschermde kerken, meer bepaald voor eredienstgebouwen die nu geen kerken meer zijn en die maximaal 5 jaar geleden zijn onttrokken aan de eredienst.

Samenvattend zijn subsidies mogelijk voor de volgende zaken:

Voor gebouwen van de eredienst:

  • nieuwbouw
  • aankoop en verbouwing
  • renovatie
  • studies, opmetingsplannen en trajectbegeleiding voor neven- of herbestemming
  • aanpassingsinvesteringen voor nevenbestemming

Voor “gewezen gebouwen van de eredienst”:

  • studies, opmetingsplannen en trajectbegeleiding voor herbestemming
  • noodzakelijke basisinvesteringen die een herbestemming mogelijk maken, tot een subsidiebedrag van maximaal 250.000 euro

De adressen voor het indienen van dossiers vind je onder contactgegevens.