Gesubsidieerde infrastructuur

Het team gesubsidieerde infrastructuur ondersteunt de lokale besturen bij het ontwerp en de uitvoering van bepaalde onroerende investeringen en bij haalbaarheidsonderzoeken voor de herbestemming van parochiekerken. Het team betaalt ook de daaraan toegekende subsidies uit.

Het gaat om de investeringen en subsidies voor:

  • nieuwbouw van crematoria;
  • renovatie van niet als monument beschermde gebouwen van de erkende eredienst (kerken, bisschoppelijke seminaries en pastorijen);
  • nieuwbouw, aankoop en verbouwing van ontmoetingscentra voor vrijzinnigen;
  • studies voor herbestemming van parochiekerken;
  • studies en aanpassingsinvesteringen voor nevenbestemmingen.

De adressen voor het indienen van dossiers vind je onder contactgegevens.