Print

Andere voorbeelden

De voorbeeldteksten voor de algemene belasting op economische bedrijvigheid (2015/2019) en voor de belasting op het verspreiden van ongeadresseerd drukwerk (2020) werden opgemaakt in samenwerking met de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten). De andere voorbeeldteksten zijn opgesteld door het Agentschap Binnenlands Bestuur.