Toelichting bij de regelgeving

Het financieel belang van de lokale fiscaliteit wordt hier kort belicht. De fiscale bevoegdheid wordt in haar wettelijk kader gesitueerd. Daarnaast vindt u een verklaring van veel gebruikte basisbegrippen