Regelgevend kader lokale fiscaliteit

De fiscale autonomie van provincies en gemeenten is verankerd in artikel 170, §3 en §4, van de Belgische grondwet.

Daarnaast zijn er heel wat andere regels  over de fiscale bevoegdheid, over procedures van vestiging, invordering en geschillenregeling en over specifieke materies waarmee moet rekening gehouden worden bij de vestiging van lokale belastingen. Wij geven een overzicht van de meest relevante Europese, federale en Vlaamse regelgeving, in gecoördineerde vorm, en gegroepeerd  per thema.