Opcentiemen en aanvullende belastingen

De aanvullende belasting op de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing zijn de belangrijkste belastingen voor de gemeenten.

De aanvullende belasting op de personenbelasting (APB) wordt gevestigd als een percentage op de inkomstenbelastingen, die geregeld, gevestigd, en ingevorderd worden door de federale overheid.

De onroerende voorheffing is een gewestbelasting, gevestigd op het kadastraal inkomen van onroerende goederen: gronden, woningen, gebouwen en sommige bedrijfsuitrusting.
Gemeenten en provincies vestigen opcentiemen op de gewestelijke basisbelasting. De opcentiemen worden samen met de basisbelasting ingevorderd door de Vlaamse Belastingdienst en later doorgestort naar de provincies en de gemeenten.

De Vlaamse Belastingdienst geeft allerlei informatie over deze en andere gewestelijke belastingen, zowel algemene informatie voor belastingplichtigen, als specifieke informatie voor bepaalde doelgroepen waaronder gemeenten. U vindt er ook informatie over de verkeersbelasting.

Sommige onroerende goederen van de federale overheid of van internationale instellingen zijn vrijgesteld van onroerende voorheffing. Hierop kunnen de gemeenten dus ook geen opcentiemen vestigen. Zij krijgen hiervoor een compensatie van de federale overheid uit een krediet dat gekend is als “De dode hand”.

Verwante inhoud