Print

Lokaal pact

Het lokaal pact werd afgesloten in het voorjaar van 2008 tussen de Vlaamse Regering en de gemeenten en provincies.  In ruil voor een aantal fiscale engagementen konden de gemeenten deelnemen in de schuldovername door de Vlaamse Regering voor een totaal bedrag van 100 euro per inwoner. De provinciewegen werden overgedragen naar de gemeenten of het gewest. Voor de jaren 2008, 2009 en 2010 kregen de gemeenten een extra compensatie voor de afschaffing van de Eliataks.

De meeste engagementen van de gemeenten in het kader van het pact zijn afgelopen sinds het einde van de vorige gemeentelijke legislatuur in 2012.
Over enkele fiscale engagementen was  geen expliciete einddatum opgenomen. Ze lopen dus nog door na 2012.  Het gaat om deze engagementen:

  • geen forfaitaire huisvuilbelasting meer heffen of de forfaitaire sokkel van deze belasting beperken tot  maximaal 55 euro per gezin;
  • geen belasting op tewerkgesteld personeel meer heffen;
  • geen belasting op kantoorruimten meer heffen.
  • belastingreglementen op de gemeentelijke website plaatsen