Subsidies voor grootstedelijke investeringen in vijf centrumsteden

In 2015 werden de middelen van het voormalige federale Grootstedenbeleid overgeheveld naar Vlaanderen. In 2017 werden deze middelen geïntegreerd in het Fonds voor de stimulering van (groot)stedelijke en plattelands-investeringen. Vijf centrumsteden – Antwerpen, Gent, Mechelen, Oostende en Sint-Niklaas - kunnen deze middelen aanwenden voor investeringen in stadsvernieuwingsprojecten, met als doel de verbetering van de duurzaamheid en de kwaliteit van de fysieke leefomgeving van een bepaald stadsdeel.