Subsidie ter versterking van de energiecellen van de OCMW’s

Bij de septemberverklaring heeft de Vlaamse Regering extra middelen uitgetrokken voor de versterking van de energiecellen van de OCMW’s. Het gaat om een bedrag van 2 miljoen euro in 2022 en telkens 8,58 miljoen euro in 2023 en 2024.  Die middelen kunnen ingezet worden om zowel curatieve taken (bv. hulp in het kader van de energiefactuur) als preventieve taken (bv. verlagen van de energievraag en het energieverbruik en bijbehorende kosten) op te nemen n.a.v. de energiecrisis en daarvoor eventueel extra personeel aan te werven. De middelen voor 2022 en 2023 worden in de loop van februari 2023 aan de OCMW’s uitbetaald. De middelen voor 2024 worden uiterlijk in december 2024 betaald. Het gebruik van deze middelen zal worden gemonitord via een specifieke deelrapportcode in de jaarrekening.

Boekingswijze

  • AR: 7401/4 Andere algemene werkingssubsidies
  • BV: 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
  • ESC: 300 Vlaamse overheid
  • Budgettaire entiteit: 11 OCMW
  • Deelrapportcode: ABB-OCMW-Energie