Subsidie ter compensatie van minderontvangsten uit dividenden

Vanaf 2022 tot en met 2026 kent de Vlaams Regering aan de gemeenten een nieuwe algemene werkingssubsidie toe ter gedeeltelijke compensatie van hun verlies aan ontvangsten uit dividenden. Dat dividendverlies is een gevolg van de nieuwe tariefmethodologie die door de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) werd vastgesteld voor de reguleringsperiode 2021-2024. 

De totale subsidie bedraagt 145 miljoen euro voor de periode 2022-2026. Ze bedraagt respectievelijk 50%, 40%, 30%, 20% en 10% van de geraamde minderontvangsten uit dividenden voor de jaren 2022, 2023, 2024, 2025 en 2026 ten opzichte van 2020.

Boekingswijze

  • AR: 7401/4 Andere algemene werkingssubsidies
  • BV: 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijk niveaus
  • ESC: 300 Vlaamse overheid