Subsidie ter compensatie van het oversijpelingseffect van het VIA6-akkoord

In uitvoering van het VIA6-akkoord van 30 maart 2021 en het sectoraal akkoord van 9 juni 2021 kent de Vlaamse Regering vanaf 2021 een compensatie toe aan de lokale besturen om de oversijpelingseffecten van het VIA6-akkoord naar het personeel dat onder het toepassingsgebied van de sectorale akkoorden voor het personeel van de lokale en provinciale besturen valt, maar geen VIA-personeel is, op te vangen.

Personeelsleden van erkende publieke VIA-diensten werken binnen een lokaal bestuur in eenzelfde organisatie als de personeelsleden die niet tot een VIA-dienst behoren en vaak zelfs in hetzelfde kantoor, departement of dienst. Het toekennen van koopkrachtvoordelen aan VIA-personeelsleden naar aanleiding van een VIA-akkoord leidt daarom ook tot de vraag naar een analoog koopkrachtvoordeel voor de andere niet-VIA personeelsleden binnen een lokaal bestuur.

De Vlaamse Regering voorziet voor 2021 in een compensatiebedrag van 30 miljoen euro. Dat compensatiebedrag wordt verdeeld over de lokale besturen waar sprake is van een oversijpelingseffect doordat er zowel VIA als niet-VIA personeel tewerk wordt gesteld.