Regularisatiepremies contingentgesco’s

Op 1 april 2015 regulariseerde de Vlaamse Regering de gesubsidieerde contractuelen (gesco’s) die met een contingentovereenkomst waren tewerkgesteld bij de lokale besturen. De gesco’s verloren hun statuut en werden voortaan gewone contractanten.

De Vlaamse Regering compenseerde de lokale besturen voor die operatie met een regularisatiepremie. Die bedraagt 95% van de loonpremie en 95% van de werkgeversbijdragevermindering voor het refertejaar 2013.

De regularisatiepremies zijn niet geoormerkt of aan enige voorwaarde gekoppeld en behoren dus tot de algemene financieringsmiddelen voor de lokale besturen.