Overzicht en belang algemene werkingssubsidies

De Vlaamse overheid verleent de lokale besturen algemene werkingssubsidies. Die subsidies zijn volledig voorwaardenvrij. Het bestuur moet daarover geen enkele verantwoording afleggen.

Het stijgende belang van de algemene werkingssubsidies blijkt uit de volgende tabel. Het is de financiële vertaling van de beleidsoptie van de Vlaamse Regering om de lokale besturen meer beleidsvrijheid te geven:

Algemene werkingssubsidies naar soort
(in duizend euro)
20142015201620172018201920202021

2022

(raming)

Gemeentefonds - hoofddotatie2 246 6932 324 5452 404 8612 496 2912 583 6622 674 0912 767 6852 864 5542 964 814
Aanvullende dotatie Eliacompensatie83 00083 00083 00083 00083 00083 00083 00083 00083 000
Aanvullende dotatie sectorale subsidies  130 391130 390131 010131 010131 010131 010131 010
Aanvullende dotatie centrumsteden   146 378151 502156 805162 294167 975173 855
Compensatie overdracht provinciale instellingen    23 81924 23424 23424 23424 234
Regularisatie vroegere contingentgesco's  332 598332 598332 598332 598332 598332 598332 598
Dotatie responsabiliseringsbijdrage      130 990131 446181 818
Dotatie open ruimte      31 198

62 920

89 344
Compensatie niet-VIA personeel VIA6       30 00030 630
Compensatie minderontvangsten dividenden        37 424
Totaal algemene werkingssubsidies2 329 6932 407 5452 950 8503 188 6573 305 5913 401 4233 662 6933 827 7374 048 727
Jaarlijkse evolutie 3,3%22,6%8,1%3,7%2,9%7,7%4,5%5,8%

De belangrijkste algemene werkingssubsidie voor de gemeenten is zonder twijfel het Gemeentefonds. Sinds 2016 voegde de Vlaamse Regering verschillende kleinere dotaties toe aan de hoofddotatie van het Gemeentefonds. Het gaat telkens om voorwaardelijke financiering die de Vlaamse Regering omdoopte tot algemene financiering.

Door de regularisatie van de contingentgesco’s in 2015 ontvangen de lokale besturen sinds 2016 ook regularisatiepremies die volledig voorwaardenvrij zijn. 

Daarnaast voegt het nieuwe Vlaamse regeerakkoord vanaf 2020 twee belangrijke nieuwe algemene financieringsstromen toe aan de al bestaande stromen: de dotatie voor open ruimte en de dotatie gebaseerd op de responsabiliseringsbijdragen van sommige lokale besturen.

In uitvoering van het VIA6-akkoord van 30 maart 2021 en het sectoraal akkoord van 9 juni 2021 kent de Vlaamse Regering vanaf 2021 een compensatie toe aan de lokale besturen om de oversijpelingseffecten van het VIA6-akkoord naar het personeel dat onder het toepassingsgebied van de sectorale akkoorden voor het personeel van de lokale en provinciale besturen valt, maar geen VIA-personeel is, op te vangen.

Vanaf 2022 tot en met 2026 ontvangen de gemeenten ook een nieuwe algemene werkingssubsidie ter gedeeltelijke compensatie van hun verlies aan ontvangsten uit dividenden, ten gevolge van de nieuwe tariefmethodologie die door de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) werd vastgesteld voor de reguleringsperiode 2021-2024. 

Meer informatie