Overzicht en belang algemene werkingssubsidies

De Vlaamse overheid verleent de lokale besturen algemene werkingssubsidies. Die subsidies zijn volledig voorwaardenvrij. Het bestuur moet daarover geen enkele verantwoording afleggen.

Het stijgende belang van de algemene werkingssubsidies blijkt uit de volgende tabel. Het is de financiële vertaling van de beleidsoptie van de Vlaamse Regering om de lokale besturen meer beleidsvrijheid te geven:

Algemene werkingssubsidies naar soort
(in duizend euro)
2014201520162017201820192020
Gemeentefonds - hoofddotatie2 246 6932 324 5452 404 8612 496 2912 583 6622 674 0912 767 685
Aanvullende dotatie Eliacompensatie83 00083 00083 00083 00083 00083 00083 000
Aanvullende dotatie sectorale subsidies  130 391130 390131 010131 010131 010
Aanvullende dotatie centrumsteden   146 378151 502156 805162 294
Compensatie overdracht provinciale instellingen    23 81923 91923 919
Regularisatie vroegere contingentgesco's  332 598332 598332 598332 598332 598
Dotatie responsabiliseringsbijdrage      130 990
Dotatie open ruimte      31 198
Totaal algemene werkingssubsidies2 329 6932 407 5452 950 8503 188 6573 305 5913 401 4233 662 693
Jaarlijkse evolutie 3,3%22,6%8,1%3,7%2,9%7,7%

De belangrijkste algemene werkingssubsidie voor de gemeenten is zonder twijfel het Gemeentefonds. Sinds 2016 voegde de Vlaamse Regering verschillende kleinere dotaties toe aan de hoofddotatie van het Gemeentefonds. Het gaat telkens om voorwaardelijke financiering die de Vlaamse Regering omdoopte tot algemene financiering.

Door de regularisatie van de contingentgesco’s in 2015 ontvangen de lokale besturen sinds 2016 ook regularisatiepremies die volledig voorwaardenvrij zijn. 

Daarnaast voegt het nieuwe Vlaamse regeerakkoord vanaf 2020 twee belangrijke nieuwe algemene financieringsstromen toe aan de al bestaande stromen: de dotatie voor open ruimte en de dotatie gebaseerd op de responsabiliseringsbijdragen van sommige lokale besturen.

Meer informatie