Print

Impact regeerakkoord

Het nieuwe Vlaamse regeerakkoord bevat een aantal maatregelen met een belangrijke financiële impact op de lokale besturen vanaf 2020. Het Vlaamse parlement moet die maatregelen nog goedkeuren, maar de overzichten hieronder geven de bedragen per maatregel en per bestuur.

Hou er ook rekening mee dat deze ramingen in de toekomst nog kunnen wijzigen, op basis van actuelere informatie.

Meer informatie over de verwerking in het meerjarenplan