Aandelen per gemeente

Hieronder vind je:

  • de aandelen van elke gemeente in de hoofddotatie en de verschillende aanvullende dotaties van het Gemeentefonds;
  • de berekeningsgegevens (parameters) voor de twee laatste definitieve verdelingen van de hoofddotatie van het Gemeentefonds;
  • de tien maandelijkse voorschotten op het Gemeentefonds voor het lopende jaar;
  • de prognoses voor de aandelen in de hoofddotatie en de aanvullende dotaties van het Gemeentefonds tot en met 2025.

Noteer dat vanaf 2022 het systeem van kwartaalvoorschotten op de hoofddotatie van het Gemeentefonds wordt vervangen door een systeem van tien gelijke maandelijkse voorschotten, van januari tot en met oktober. Ook alle aanvullende dotaties van het Gemeentefonds worden voortaan in tien schijven uitbetaald, in dezelfde maanden. Het saldo van het Gemeentefonds voor een bepaald jaar wordt integraal uitbetaald eind januari van het daaropvolgende jaar.