Gemeentefonds

De ene gemeente kan meer ontvangen uit belastingen dan de andere, maar de onderlinge verschillen tussen gemeenten zijn groot. Zo beïnvloeden onder meer het inkomen van de inwoners, de kadastrale inkomens en de aanwezige industrie de ontvangsten uit belastingen.

De Vlaamse overheid richtte een financieringsfonds op om die inkomensongelijkheid in zekere mate te herstellen: het Gemeentefonds. Dat fonds moet de gemeenten helpen om voldoende financieel draagvlak te ontwikkelen voor een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burgers.