Septemberverklaring 2022: extra middelen voor lokale besturen

Bij de septemberverklaring heeft de Vlaamse Regering extra middelen uitgetrokken om de lokale besturen te helpen bij het opvangen van de oplopende personeels- en energiekosten. Voor 2023 gaat het om 93,5 miljoen extra. Dat loopt in 2024 verder op tot meer dan 123 miljoen en in 2025 tot net geen 150 miljoen. Dat bedrag wordt voor 95,5% verdeeld volgens de gebruikelijke criteria van het gemeentefonds en voor 4% naar analogie van het open-ruimtefonds. De resterende 0,50% wordt toegekend aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Boekingswijze

  • AR: 7401/4 Andere algemene werkingssubsidies
  • BV: 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
  • ESC: 300 Vlaamse overheid
  • Budgettaire entiteit: 10 Gemeente