Dotatie open ruimte

Vanaf 2020 kent de Vlaamse overheid aan de gemeenten een nieuwe algemene werkingssubsidie toe: de dotatie voor open ruimte of het zogenaamde Openruimtefonds. Die nieuwe subsidie heeft als doel de inspanningen van de gemeenten voor het beheren en het inrichten van de open ruimte extra te valoriseren en te stimuleren.

Vraag en antwoord