Betaalkalender algemene financieringsfondsen

Het Gemeentefonds (zowel de hoofddotatie als de aanvullende dotaties) wordt vanaf 2022 in tienden  uitbetaald, in de maanden januari tot en met oktober. Voor de hoofddotatie van het Gemeentefonds gaat het om 10% van het laatst gekende definitieve aandeel (MV = maandelijks voorschot). Het saldo van het Gemeentefonds voor een bepaald jaar wordt berekend en betaald in de maand januari van het daaropvolgende jaar. Voor de aanvullende dotaties in het Gemeentefonds (centrumsteden, Eliacompensatie, sectorale subsidies, gemeenten met overname van provinciale instellingen) gaat het telkens om 10% van het definitieve aandeel van dat jaar.   

Onderaan de kalender vind je ook (een deel van) de vermelding bij de betaling van de verschillende financieringsstromen.

31-01-2023

 • GF hoofddotatie:
  • Saldo 2022
  • MV 1 (10%)
 • GF centrumsteden: schijf 1 (10%)
 • GF Eliacompensatie: schijf 1 (10%)
 • GF sectorale subsidies: schijf 1 (10%)
 • GF gemeenten met provinciale instellingen: schijf 1 (10%)

28-02-2023

 • GF hoofddotatie: MV 2 (10%)
 • GF centrumsteden: schijf 2 (10%)
 • GF Eliacompensatie: schijf 2 (10%)
 • GF sectorale subsidies: schijf 2 (10%)
 • GF gemeenten met provinciale instellingen: schijf 2 (10%)
 • Versterking energiecellen OCMW’s: bedrag voor 2023 (100%) => Opmerking: het volledige bedrag voor 2022 werd uitbetaald op 30/12/2022

31-03-2023

 • GF hoofddotatie: MV 3 (10%)
 • GF centrumsteden: schijf 3 (10%)
 • GF Eliacompensatie: schijf 3 (10%)
 • GF sectorale subsidies: schijf 3 (10%)
 • GF gemeenten met provinciale instellingen: schijf 3 (10%)

28-04-2023

 • GF hoofddotatie: MV 4 (10%)
 • GF centrumsteden: schijf 4 (10%)
 • GF Eliacompensatie: schijf 4 (10%)
 • GF sectorale subsidies: schijf 4 (10%)
 • GF gemeenten met provinciale instellingen: schijf 4 (10%)

31-05-2023

 • GF hoofddotatie: MV 5 (10%)
 • GF centrumsteden: schijf 5 (10%)
 • GF Eliacompensatie: schijf 5 (10%)
 • GF sectorale subsidies: schijf 5 (10%)
 • GF gemeenten met provinciale instellingen: schijf 5 (10%)

30-06-2023

 • GF hoofddotatie: MV 6 (10%)
 • GF centrumsteden: schijf 6 (10%)
 • GF Eliacompensatie: schijf 6 (10%)
 • GF sectorale subsidies: schijf 6 (10%)
 • GF gemeenten met provinciale instellingen: schijf 6 (10%)
 • Regularisatiepremies ex-contingentgesco's: schijf 1 (50%)

31-07-2023

 • GF hoofddotatie: MV 7 (10%)
 • GF centrumsteden: schijf 7 (10%)
 • GF Eliacompensatie: schijf 7 (10%)
 • GF sectorale subsidies: schijf 7 (10%)
 • GF gemeenten met provinciale instellingen: schijf 7 (10%)

31-08-2023

 • GF hoofddotatie: MV 8 (10%)
 • GF centrumsteden: schijf 8 (10%)
 • GF Eliacompensatie: schijf 8 (10%)
 • GF sectorale subsidies: schijf 8 (10%)
 • GF gemeenten met provinciale instellingen: schijf 8 (10%)

29-09-2023

 • GF hoofddotatie: MV 9 (10%)
 • GF centrumsteden: schijf 9 (10%)
 • GF Eliacompensatie: schijf 9 (10%)
 • GF sectorale subsidies: schijf 9 (10%)
 • GF gemeenten met provinciale instellingen: schijf 9 (10%)

31-10-2023

 • GF hoofddotatie: MV 10 (10%)
 • GF centrumsteden: schijf 10 (10%)
 • GF Eliacompensatie: schijf 10 (10%)
 • GF sectorale subsidies: schijf 10 (10%)
 • GF gemeenten met provinciale instellingen: schijf 10 (10%)
 • Dotatie Open Ruimte: (100%)

30-11-2023

 • Compensatie dividendenverlies (100%)
 • Versterking gemeenten omwille van inflatie (100%)

01-12-2023

 • Dotatie Responsabiliseringsbijdragen: (100%)

29-12-2023

 • Regularisatiepremies ex-contigentgesco's: schijf 2 (50%)
 • VIA6-budgetten voor koopkracht, kwaliteit en compensatie oversijpelingseffecten naar niet VIA-personeel (100%)

 

Vermelding bij de betaling:

 • saldo van het Gemeentefonds 2022:
  • ABB_LF Gemeentefonds Saldo 2022
 • voorschot op de hoofddotatie van het Gemeentefonds voor 2023:
  • ABB_LF Gemeentefonds 23 Voorschot
 • voorschot op de aanvullende dotatie voor de centrumsteden:
  • ABB_LF Centrumsteden23 voorschot
 • voorschot op de aanvullende dotatie ten gevolge van de inkanteling van een aantal sectorale subsidies:
  • ABB_LF GF SectSubs 2023 voorschot
 • voorschot op de aanvullende dotatie Eliacompensatie:
  • ABB_LF Elia comp 2023 Voorschot
 • voorschot op de aanvullende dotatie voor steden die provinciale instellingen overnamen:
  • ABB_LF comp provdienst23 Voorschot
 • versterking energiecellen OCMW’s:
  • ABB_LF Energiecel 2023
 • Regularisatiepremies ex-contingentgesco's:
  • ABB_LF GESCO 2023
 • Dotatie open ruimte:
  • ABB_LF Open Ruimte 2023
 • Dotatie responsabiliseringsbijdrage:
  • ABB_LF Respobijdrage 2023
 • Compensatie dividendenverlies:
  • ABB_LF_ENERGIE_2023
 • Ondersteuning omwille van inflatie:
  • ABB_LF_Inflatie_2023
 • VIA6-budgetten:
  • ABB_LF_VIA6 compensatie 2023