Financiering

Gemeenten kunnen uit verschillende ontvangstenbronnen putten om hun werking te financieren.

De fiscale ontvangsten zijn de belangrijkste voor de Vlaamse gemeenten. Zij vertegenwoordigen ongeveer 40% van de totale ontvangsten. De gemeenten beschikken over een ruime fiscale autonomie. Ze kunnen zelf bepalen wat ze belasten behalve wat door wet of decreet verboden is. Binnen de categorie van de belastingontvangsten leveren de aanvullende belasting op de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing veruit de meeste ontvangsten op.

De ontvangen subsidies zijn de tweede belangrijkste ontvangstenbron voor de Vlaamse gemeenten. We kunnen ze opdelen in algemene werkingssubsidies en specifieke subsidies:

  • de algemene werkingssubsidies zijn toelagen die de Vlaamse overheid volledig voorwaardenvrij verleent: de lokale besturen moeten over de besteding ervan geen verantwoording afleggen. De belangrijkste algemene werkingssubsidie voor de gemeenten is het Gemeentefonds;
  • daarnaast ontvangen de lokale besturen specifieke subsidies van de Vlaamse overheid of andere overheden voor welbepaalde doelen of opdrachten. De besturen moeten de besteding daarvan wel verantwoorden.

Nieuws & Artikels

Meer lezen

Diverse subsidies in uitvoering van het VIA6-akkoord

De Vlaamse Regering verdeelt voor 2022 een totaal budget van 41,8 miljoen euro over de lokale besturen. Dat bedrag wordt verdeeld over de lokale besturen waar sprake is van een oversijpelingseffect door de tewerkstelling van zowel VIA- als niet-VIA-personeel, en de lokale besturen die personeel tewerkstellen in de publieke socioculturele sector.

Ontdek de toegekende bedragen.

Publicatiedatum
maandag 19 december 2022
Meer lezen
Meer lezen

Financiering zomerscholen 2022

Ook in 2022 konden scholen of lokale besturen die zomerscholen organiseren een financiering ontvangen. De aanvraag voor subsidiëring kon worden ingediend tot en met 30 mei 2022. Lokale besturen konden een regierol opnemen voor ondersteuning en coördinatie van de zomerscholen.

Publicatiedatum
donderdag 27 oktober 2022
Meer lezen
Meer lezen

Extra middelen voor lokale besturen

Bij de septemberverklaring heeft de Vlaamse Regering extra middelen uitgetrokken om de lokale besturen te helpen bij het opvangen van de oplopende personeels- en energiekosten. Voor 2023 gaat het om 93,5 miljoen extra. Dat loopt in 2024 verder op tot meer dan 123 miljoen en in 2025 tot net geen 150 miljoen. Dat bedrag wordt voor 95,5% verdeeld volgens de gebruikelijke criteria van het gemeentefonds en voor 4% naar analogie van het open-ruimtefonds.

Publicatiedatum
donderdag 29 september 2022
Meer lezen

Recente FAQ's