Print

Financiering

In deze sectie vindt u informatie over fondsen, fiscaliteit en subsidies.

Nieuws & Artikels

Meer lezen

Nieuwe prognoses Gemeentefonds 2019-2025

Het Gemeentefonds draagt in belangrijke mate bij tot de algemene financiering van de gemeenten. De hoogte van het bedrag varieert van gemeente tot gemeente. Voor de bestuursperiode van 2019-2025 beschikt ABB over nieuwe prognoses.

Publicatiedatum
donderdag 7 maart 2019
Meer lezen
Meer lezen

Nieuwe omzendbrief gemeentelijke fiscaliteit

De Vlaamse Regering keurde op 15 februari 2019 een nieuwe omzendbrief goed over de gemeentelijke fiscaliteit. Deze omzendbrief vervangt de omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011. De aanpassingen zijn in lijn met de wijzigingen aan de Vlaamse en de federale wetgeving, de nieuwe rechtspraak en rechtsleer, de omvorming van het bestuurlijk toezicht  en de nieuwe beleidsaccenten in de fiscale politiek, met name de grotere aandacht voor duurzaamheid en groene energie.

Meer info

Publicatiedatum
woensdag 27 februari 2019
Meer lezen
Meer lezen

Definitieve aandelen 2018 en voorschotten 2019 vastgelegd in Vlaams Gemeentefonds

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans stelde deze maand de definitieve aandelen vast in het Vlaams Gemeentefonds voor 2018, alsook de kwartaalvoorschotten (2019) voor de Vlaamse gemeenten en OCMW’s. De hoofddotatie van het Vlaams Gemeentefonds bedraagt 2.583.662.000 euro voor 2018 en 2.674.091.000 euro voor 2019.

Publicatiedatum
vrijdag 25 januari 2019
Meer lezen

Recente FAQ's