Print

Financiering

Gemeenten kunnen uit verschillende ontvangstenbronnen putten om hun werking te financieren.

De fiscale ontvangsten zijn de belangrijkste voor de Vlaamse gemeenten. Zij vertegenwoordigen ongeveer 40% van de totale ontvangsten. De gemeenten beschikken over een ruime fiscale autonomie. Ze kunnen zelf bepalen wat ze belasten behalve wat door wet of decreet verboden is. Binnen de categorie van de belastingontvangsten leveren de aanvullende belasting op de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing veruit de meeste ontvangsten op.

De ontvangen subsidies zijn de tweede belangrijkste ontvangstenbron voor de Vlaamse gemeenten. We kunnen ze opdelen in algemene werkingssubsidies en specifieke subsidies:

  • de algemene werkingssubsidies zijn toelagen die de Vlaamse overheid volledig voorwaardenvrij verleent: de lokale besturen moeten over de besteding ervan geen verantwoording afleggen. De belangrijkste algemene werkingssubsidie voor de gemeenten is het Gemeentefonds;
  • daarnaast ontvangen de lokale besturen specifieke subsidies van de Vlaamse overheid of andere overheden voor welbepaalde doelen of opdrachten. De besturen moeten de besteding daarvan wel verantwoorden.

Nieuws & Artikels

Meer lezen

COVID-19: De stemming en toepassing van belasting- en retributiereglementen of hun wijzigingen

De Vlaamse Regering riep de lokale besturen op om hun reglementen te herzien zodat de ondernemers op hun grondgebied geen belastingen of retributies moeten betalen op activiteiten of situaties waarop zij door de crisis financieel al zwaar inleveren. Het gaat om terrasbelastingen, toeristenbelastingen, kermisbelastingen, marktstandrechten, … Lees hier welke de opties zijn.

Publicatiedatum
vrijdag 20 maart 2020
Meer lezen
Meer lezen

Algemene trend: hogere OOV-tarieven, een lagere APB

ABB publiceerde een overzicht met alle nieuwe tarieven voor 2020 van de gemeentelijke aanvullende belastingen. Er werd verwacht dat veel besturen hun aanvullende personenbelasting (APB) zouden verhogen als reactie op de federale taxshift in 2016. Van die verhoging is geen sprake, integendeel. In de plaats daarvan verhogen de nieuwe Vlaamse gemeentebesturen vooral hun opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV).

Publicatiedatum
donderdag 30 januari 2020
Meer lezen
Meer lezen

Inwerkingtreding Invorderingswetboek

Op 1 januari 2020 treedt het Invorderingswetboek in werking. Via een aanpassing van het decreet van 30 mei 2008 wordt het meteen ook van toepassing op de fiscale schuldvorderingen van de gemeenten en de provincies.

Over het algemeen zal het niet nodig zijn om de lokale belastingreglementen aan de wijziging aan te passen. Het (gewijzigde) decreet van 30 mei 2008 is immers een Vlaams proceduredecreet. Wijzigingen aan het decreet werken automatisch door naar de lokale besturen.

Meer informatie vind je in deze FAQ's:

Publicatiedatum
vrijdag 20 december 2019
Meer lezen

Recente FAQ's