Print

Financiering

In deze sectie vindt u informatie over fondsen, fiscaliteit en subsidies.

Nieuws & Artikels

Meer lezen

Stimulering (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen: uitvoeringsbesluit goedgekeurd door Vlaamse Regering

De Vlaamse Regering keurde het uitvoeringsbesluit bij het decreet tot vaststelling van de regels over de werking en de verdeling van het Vlaams Fonds ter stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen definitief goed.

Meer lezen
Meer lezen

Administratieve vereenvoudiging bij overdracht onroerende goederen in der minne

Met een nieuwe omzendbrief richt Vlaams minister Liesbeth Homans zich tot de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) met rechtspersoonlijkheid. Daarin schaft ze de expliciete aanvraag tot verklaring van openbaar nut af. Die moesten IGS tot vandaag aanvragen bij ABB om vrijstelling van registratierechten te verkrijgen na een overdracht in der minne van een onroerend goed.

Meer lezen
Meer lezen

Vlaams fonds voor de stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen: stand van zaken

Zoals afgesproken in  het Regeerakkoord 2014-2019 bundelt het decreet tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van een Vlaams fonds voor de stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen van  23 december 2016 drie financieringsstromen in een Vlaams investeringsfonds. Wat betekent dit concreet?

Meer lezen

Recente FAQ's