Wie wordt burgemeester na aanname van een collectieve motie van wantrouwen?

Artikel 126 van het decreet van 16 juli 2021 tot wijziging van diverse decreten, wat betreft versterking van de lokale democratie regelt de inwerkingtreding van artikel 39 van ditzelfde decreet, waarbij artikel 58 van het DLB vervangen wordt door de nieuwe procedure van aanstelling van burgemeester. Deze procedure voorziet niet langer in een akte van voordracht voor de burgemeester.

De verkozene voor de gemeenteraad die het hoogste aantal naamstemmen heeft en die tot de coalitiefractie met de meeste zetels in de gemeenteraad behoort, door de Vlaamse Regering benoemd tot burgemeester. Dus u kijkt eerst naar de coalitie, dan naar de grootste fractie, en dan naar de stemmenkampioen binnen die grootste coalitiefractie.