Wie stelt vast of een (toegevoegd) agendapunt tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoort?

Uitgebreide vraag

Wie stelt vast of een (toegevoegd) agendapunt tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoort?

Antwoord

Gemeenteraadsleden kunnen punten aan de agenda van de gemeenteraad toevoegen. De gemeenteraadsvoorzitter moet de aanvullende punten agenderen als ze voldoen aan de vormvereisten.

Alleen de gemeenteraad is bevoegd voor zaken van ‘gemeentelijk’ belang. Dus kan en mag enkel de gemeenteraad oordelen of het voorgelegde agendapunt binnen de grenzen van zijn bevoegdheid valt.

De voorzitter of een raadslid kan de onbevoegdheid van de raad opwerpen, waarna de gemeenteraad stemt of hij al dan niet bevoegd is.