Wie kan punten toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad?

Uitgebreide vraag (optioneel)

Wie kan punten toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad?

Antwoord

Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten toevoegen aan de agenda. Een lid van het college van burgemeester en schepen mag dat niet doen.

Als de gemeenteraadsvoorzitter geen lid is van het college van burgemeester en schepenen, kan ook hij uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda toevoegen.