Welke documenten moeten worden ingediend bij een motie van wantrouwen?

Het decreet vereist dat naast de motie van wantrouwen er een akte van voordracht moet zijn ingediend. Bij de akte van voordracht zitten van alle kandidaat-schepenen een recent uittreksel uit het bevolkingsregister en een recent uittreksel uit het strafregister, model 1.

Het Agentschap biedt modellen aan voor de akten van voordracht. Het gebruik van de modelakten is niet verplicht. In de Word-versie kunnen de indieners zelf de titel of aanhef zelf aanpassen zodat het duidelijk wordt dat het hier gaat over de voordracht na gebruik van een motie.

  • Bij een individuele motie gebruikt u akte GEM7 (docx - pdf) overeenkomstig artikel 49 DLB.
  • Bij een collectieve motie gebruikt u akte GEM5 (docx - pdf) overeenkomstig artikel 43 DLB.
  • Voor de voorzitter van het BCSD gebruikt u akte BCSD1 (docx - pdf) overeenkomstig artikel 90 DLB