Welk orgaan duidt de vertegenwoordiger in het LAC (lokale adviescommissie) en de kredietcommissie (energiehuis) aan: het BCSD of de OCMW-raad?

Uitgebreide vraag (optioneel)

Welk orgaan duidt de vertegenwoordiger in het LAC (lokale adviescommissie) en de kredietcommissie (energiehuis) aan: het BCSD of de OCMW-raad?

Antwoord

Een lid van het BCSD wordt aangeduid als lid van de lokale adviescommissie.

De OCMW-raad heeft ‘volheid van bevoegdheid’ binnen het OCMW. De andere organen hebben enkel toegewezen bevoegdheden. Wat niet als toegewezen bevoegdheid is vermeld, valt onder de volheid van bevoegdheid van de OCMW-raad. Het behoort bijgevolg tot de bevoegdheid van OCMW-raad om de leden van het BCSD aan te wijzen die zetelen in de lokale adviescommissie en in de kredietcommissie van het energiehuis.