Wat is de volgorde van agendapunten bij de agendering van de motie van wantrouwen?

Eerst en vooral moet de ontvankelijkheid van de motie van wantrouwen worden onderzocht. Als de motie van wantrouwen ontvankelijk is, dan wordt er gestemd over de motie van wantrouwen om vervolgens over te gaan tot de installatie van de schepenen.

Om de stemmenkampioen van de grootste coalitiefractie te kunnen identificeren moet er zicht zijn op de coalitie. En daarvoor is de samenstelling van het schepencollege belangrijk. Pas als we weten welke fractie vertegenwoordigd is in dat college, inclusief de toegevoegd schepen, wordt die coalitie geformaliseerd.

Het volstaat niet dat de akte ontvankelijk wordt verklaard, en deze raadsleden als schepen worden verklaard: de eedaflegging geldt als ambtsaanvaarding.

Om die reden moeten eerst de schepenen de eed afleggen, moet daarna de zitting geschorst worden, volgt de aanduiding en eedaflegging van de voorzitter BCSD (die mogelijks toegevoegd wordt als schepen) tijdens de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Pas op dat moment is de definitieve samenstelling van de meerderheid gekend, en kan daarna pas definitief overgegaan worden tot de aanduiding van de burgemeester in de gemeenteraad.