Waarom worden er automatisch concepten aangemaakt in het Loket voor Lokale Besturen?

Stuurt je bestuur via het notulenpakketsysteem automatische meldingen naar het Loket voor Lokale Besturen? Dan is het mogelijk dat niet alle meldingen automatisch worden doorgestuurd. 

Waarom?

Het kan zijn dat niet alle meldingen volledig doorstromen naar het Loket voor Lokale Besturen. Dat is afhankelijk van het integratietraject van je leverancier. 

Niet alle parameters die het Loket vraagt, worden door je leverancier gelinkt gepubliceerd. 

Wat?

  • Enkel besluiten en besluitenlijsten kunnen momenteel volledig automatisch doorstromen.
  • Enkel de besluiten of besluitenlijsten waarin parameters voor het Loket ontbreken, worden als concept opgeslagen en moeten door de besturen manueel worden aangevuld en doorgestuurd.
  • Voor andere dossiertypes zijn er voorlopig nog geen sjablonen ontwikkeld. Ze stromen dus nog niet volledig automatisch door naar het Loket. Die dossiertypes zullen bijgevolg altijd als concept aangemaakt worden en door de besturen manueel aangevuld en doorgestuurd moeten worden.

Je melding voldoet enkel aan de meldingsplicht als bovenstaande procedure is opgevolgd.

Termijn?

Besluiten en besluitenlijsten moeten op dezelfde dag gemeld worden als de dag waarop ze gepubliceerd werden op de webtoepassing. Het is dus belangrijk om, na publicatie, de eventuele concepten op dezelfde dag af te werken en door te sturen.