Waar kan je terecht voor een beroep over de verlegging, wijziging of afschaffing van een buurtweg?

Waar kan je terecht voor een beroep over de verlegging, wijziging of afschaffing van een buurtweg?

Tegen een beslissing van de deputatie tot verlegging, wijziging of afschaffing van een buurtweg kan je beroep aantekenen bij de Vlaamse Regering.

Het beroep moet je indienen bij de gouverneur binnen vijftien dagen na de bekendmaking van de beslissing van de deputatie.

Het betreft een specifiek toezicht op basis van de Wet op de buurtwegen. De provinciale diensten behandelen die beroepen voor de Vlaamse minister van Omgeving. Het Agentschap Binnenlands Bestuur is niet bevoegd voor die materie.