Voor wie geldt de regelgeving in verband met gelinkt publiceren?

Voor wie geldt de regelgeving in verband met gelinkt publiceren? 

Sinds 1 januari 2019 geldt deze verplichting voor gemeenten, OCMW's en provincies. Voor andere lokale besturen zoals een autonoom gemeentebedrijf of een intergemeentelijk samenwerkingsverband geldt deze verplichting nog niet.