Uniek jaarverslag POD Maatschappelijke Integratie: wie ondertekent?

De openbare centra voor maatschappelijk welzijn moeten elk jaar een uniek jaarverslag overmaken aan de POD Maatschappelijke Integratie. Wie ondertekent het uniek jaarverslag?

De voorzitter van het vast bureau ondertekent het uniek jaarverslag, aangezien dit in het verlengde ligt van de uitvoering waarvoor het vast bureau bevoegd is. De algemeen directeur medeondertekent het uniek jaarverslag.