Op welke wijze gebeurt de kennisgeving aan de Vlaamse Regering van de beslissing tot aanname van een collectieve motie van wantrouwen?

Besturen laden de ingediende collectieve motie van wantrouwen en de beslissing van de gemeenteraad daarover op in het Loket voor Lokale besturen (module Toezicht).

Het Agentschap Binnenlands Bestuur maakt deze communicatie over aan de minister van Binnenlands Bestuur en de provinciegouverneur.

Uiteraard moet de gemeenteraadsbeslissing ook op de normale wijze worden bekendgemaakt.