Op welke wijze gebeurt de kennisgeving aan de Vlaamse Regering van de beslissing tot aanname van een collectieve motie van wantrouwen?

Antwoord

Het digitaal loket voorziet op dit ogenblik nog niet in een specifiek afzonderlijk kanaal om dit soort van kennisgeving op te laden. Om te vermijden dat dit verloren gaat tussen de andere stukken is het aangewezen deze kennisgeving per brief te versturen. De brief wordt gericht aan de minister van Binnenlands Bestuur.

Uiteraard moet de gemeenteraadsbeslissing ook op de normale wijze worden bekendgemaakt.

U doet er goed aan om deze kennisgeving en de contactgegevens van de aangewezen-burgemeester ook over te maken aan de provinciegouverneur.