Op welke manier wordt de steun van twee derde van de raadsleden van elke fractie die de motie van wantrouwen ondersteunt, berekend?

Elkeen die de motie van wantrouwen steunt, dus ondertekent, moet daarvoor de steun hebben van twee derde van de raadsleden van de fractie. Als dat niet het geval is, is de motie van wantrouwen onontvankelijk.

Een gemeenteraadslid kan feitelijk als onafhankelijke zetelen, of door diens fractie de facto uit de fractie gezet worden, maar juridisch blijft het gemeenteraadslid daar altijd deel van uitmaken. Voor de berekening van de twee derde meerderheid, worden onafhankelijken meegeteld bij de leden van de fractie waartoe ze behoorden tot op het moment dat ze aankondigden als onafhankelijke te zetelen.

Er is maar één manier waarop een aantal in een fractie kan veranderen. Dat is wanneer je op een gemeenschappelijke lijst stond en je gezegd hebt om in twee fracties te gaan zetelen, en op het moment dat iemand ontslag neemt, de eerste opvolger iemand is van de andere fractie.

Dit is bevestigd door de minister van Binnenlands Bestuur tijdens de plenaire bespreking in het Vlaams Parlement op 14 juni 2021 en aangevuld voor wat de kartellijsten betreft in de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering op 21 september 2021.

Ook de Raad voor Verkiezingsbetwistingen heeft in een arrest van 3 januari 2022 (pdf) deze zienswijze bevestigd.

Een ‘onafhankelijk’ raadslid wordt nooit aanzien als een nieuwe of afzonderlijke fractie, maar als deel van de fractie waarvan het raadslid deel uitmaakte tot op het moment van de aankondiging om als onafhankelijke te zetelen. Het is niet mogelijk om tot een nieuwe fractie toe te treden.