Moet de motie van wantrouwen gemotiveerd zijn?

De motie van wantrouwen is een bestuurshandeling die formeel gemotiveerd moet zijn. De motivering komt toe aan de gemeenteraad. Niemand anders kan zich in die motivering mengen. Dit is ook bevestigd door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen in een arrest van 17 februari 2022 (pdf). De Raad geeft in dit arrest aan dat zij “niet in de inhoudelijke motieven voor de aanname van de motie van wantrouwen kan treden. De aanname van de motieven behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad”.

Het gemeenteraadsbesluit tot aanname van de motie van wantrouwen moet formeel gemotiveerd zijn. Indien de motie van wantrouwen zelf een motivering bevat, kan deze motivering worden overgenomen in het raadsbesluit. Hetzelfde geldt voor het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn.

De bevoegde minister van Binnenlands Bestuur heeft de vereiste van motivering bevestigd tijdens de parlementaire bespreking (p. 26).