Moet de motie van wantrouwen gemotiveerd zijn?

Antwoord

De motie van wantrouwen is een bestuurshandeling die formeel gemotiveerd moet zijn. De motivering komt toe aan de gemeenteraad. Niemand anders kan zich in die motivering mengen.

Het gemeenteraadsbesluit tot aanname van de motie van wantrouwen moet formeel gemotiveerd zijn. Indien de motie van wantrouwen zelf een motivering bevat, kan deze motivering worden overgenomen in het raadsbesluit. Hetzelfde geldt voor het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn.

De bevoegde minister van Binnenlands Bestuur heeft de vereiste van motivering bevestigd tijdens de parlementaire bespreking (p. 26).