Kan een motie van wantrouwen worden gericht tegen de voorzitter van het BCSD? Is er een verschil als de voorzitter van het BCSD een toegevoegd schepen is?

Ja.

Hier zijn twee te onderscheiden situaties: als de voorzitter van het BCSD al lid was van het vast bureau voor hij voorzitter werd van het BCSD, dan moet om deze schepen volledig te ontslaan er zowel een individuele/collectieve motie van wantrouwen worden aangenomen door de gemeenteraad en moet bijkomend een individuele motie van wantrouwen aangenomen worden in de raad voor maatschappelijk welzijn.

Als de voorzitter van het BCSD van rechtswege is toegevoegd aan het college van burgemeester en schepenen, met andere woorden als de verkozen voorzitter van het BCSD op het moment van zijn verkiezing nog geen lid van het vast bureau was, dan moet er enkel een afzonderlijke individuele motie van wantrouwen worden aangenomen door de raad voor maatschappelijk welzijn.