Kan de gemeenteraad vrij kiezen tussen een zittingsverslag of een audio- of audiovisuele opname?

Kan de gemeenteraad vrij kiezen tussen een zittingsverslag of een audio- of audiovisuele opname?

Ja, de gemeenteraad kan de opmaak van het zittingsverslag vrij kiezen.

Als het zittingsverslag een schriftelijke weergave is van het verloop van de raadszitting, dan volstaat het om de essentie (de hoofdlijnen) van de tussenkomsten en van de mondeling en schriftelijk gestelde vragen en antwoorden weer te geven.

Als de gemeenteraad ervoor kiest om een audio- of audiovisuele opname te gebruiken, dan is dit een integrale weergave van de zitting.

De gemeenteraad kan, in de loop van de zittingsperiode, beslissen om over te schakelen van de ene naar de andere methode voor de opmaak van het zittingsverslag.

Audio- en audiovisuele opnames zijn verwerkingen in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bijgevolg dient het gemeentebestuur de gemeenteraadsleden en burgers overeenkomstig de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hierover te informeren.