Is het gebruik van audiovisuele media (filmen, streamen, geluidsopnames) toegestaan tijdens de zitting van de gemeenteraad?

Uitgebreide vraag

Is het gebruik van audiovisuele media (filmen, streamen, geluidsopnames) toegestaan tijdens de zitting van de gemeenteraad?

Antwoord

Het decreet over het lokaal bestuur verbiedt niemand in het publiek om een audiovisuele opname te maken van de openbare zitting want een algemeen en onvoorwaardelijk verbod is moeilijk verenigbaar met het openbaarheidsprincipe. De opname mag het verloop van de vergadering en de orde niet verstoren.

Het huishoudelijk reglement kan voorwaarden (bijvoorbeeld een voorafgaande toelating om opnames te maken) of beperkingen aan het gebruik van de opnames (bijvoorbeeld om elk misbruik van de opnames te voorkomen) opleggen. Bepaalt het huishoudelijk reglement niets, dan kan iedereen die de vergadering bijwoont een opname maken.

Als de gemeenteraadsvoorzitter het gebruik van bepaalde apparatuur in het publiek storend vindt, kan hij ingrijpen om de goede orde van de zitting te bewaren.

Concrete toepassingen:

  • Wie de zitting op rustige wijze opneemt en/of streamt vanop de publieksbanken, verstoort de orde in principe niet.
  • Filmen of opnemen tijdens een besloten zitting mag niet.
  • Een raadslid mag geen eigen geluidsopnames gebruiken om bepaalde uitspraken te bewijzen of om aan te tonen dat bepaalde tussenkomsten niet plaatsvonden. Enkel de notulen en het zittingsverslag kunnen daarvoor het bewijs leveren.

De gemeenteraad kan daarnaast ook zelf beslissen om het zittingsverslag te vervangen door een audio- of audiovisuele opname van de openbare zitting van de gemeenteraad. Zo zenden verschillende gemeenten hun gemeenteraadszitting al rechtstreeks uit. Hiertoe zal het huishoudelijk reglement aangepast moeten worden en zullen gemeenteraadsleden en burgers overeenkomstig de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming geïnformeerd moeten worden over deze verwerking van persoonsgegevens.