Is de archivering van notulen op papier verplicht? Zijn digitale registers toegestaan?

Uitgebreide vraag (optioneel)

Is de archivering van notulen op papier verplicht? Zijn digitale registers toegestaan?

Antwoord

De algemeen directeur is verantwoordelijk voor het opstellen en het bewaren van:

  • de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad;
  • de notulen van het college van burgemeester en schepenen;
  • de notulen van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

De algemeen directeur kan de notulen digitaal opmaken, ondertekenen en bewaren. Registers in digitale vorm opmaken, is ook mogelijk.

Het Decreet over het Lokaal Bestuur laat toe dat lokale besturen akten en documenten op elke informatiedrager plaatsen mits een duurzame bewaring en toegankelijkheid ervan.

Meer informatie

Voor adviesvragen over archiefbeheer of informatiemanagement, kan je terecht bij de Coördinerende Archiefdienst.

Herman Teirlinck
Havenlaan 88
1000 Brussel 
E-mail: informatiemanagement@kb.vlaanderen.be